Theorie

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukken

Wat is Leefstijl?
Leefstijl is een programma dat kinderen vanaf de kinderopvang/peuterspeelzaal tot en met het beroepsonderwijs helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Om een aantal te noemen: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.

Leefstijl toepassen
Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten, met activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar), basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs en voor begeleiders en kinderen in bso, welzijn en sport. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker. Een effectieve toepassing van het programma hangt niet alleen af van wat u kinderen wilt leren, maar ook van hoe u dit doet. Daarom is het van belang om eerst zelf een training te volgen alvorens met lessen te starten in de klas. Tijdens de training wordt de leerkracht zich bewust van zijn eigen keuzes en gedrag. Leefstijl is daarmee een visie, en veel meer dan een serie trucs of geconditioneerd gedrag.

Opbouw en achtergronden
In de lesprogramma’s van Leefstijl is een duidelijk verband te vinden tussen de wijze waarop groepsvorming plaatsvindt en de opbouw van de lessen. Ervaringsgericht leren staat centraal. Dat gebeurt tijdens de groepsactiviteiten die de wisselwerking tussen kinderen stimuleren. Het uiteindelijke leereffect is het resultaat van vier fasen die gebaseerd op de leerstijlen volgens Kolb. Verder zijn theorieën over humanistische psychologie (Carl Rogers), transactionele analyse (Eric Berne), geweldloze communicatie (Marshall Rosenberg), meervoudige intelligentie (Howard Gardner), coöperatief leren (Spencer Kagan), het Johari-venster, social learning theory (Albert Bandura), het ijsbergmodel, plustaal en de Socratische dialoog verwerkt. De Nederlandse psychologe dr. Martine Delfos heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het materiaal voor primair onderwijs.

Reacties van scholenBeatrix_school_298_web

Sla je Leefstijl wel eens over? “Leefstijl niet door laten gaan kan niet, de kinderen hebben de stoeltjes al aan de kant.” 
Jeannette, leerkracht basisonderwijs

“Naast de mentorlessen gebruik ik op elk gewenst moment de Energizers in mijn wiskundeles om de boel weer op gang te krijgen, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de leerlingen er even doorheen zitten.” 
Johan Prenger, Prisma College in Amersfoort

"Leefstijl staat wekelijks op het rooster en gaat verder eigenlijk de hele dag door. Je gebruikt het op meerdere momenten. Kinderen zijn enthousiast en betrokken. Een les kan een verrassende wending nemen. Je gaat daar dan op in. Je krijgt diepgang door een les goed voor te bereiden.’’
Corinne Boswijk, leerkracht De Zon in De Kwakel

"Het voordeel van Leefstijl is dat je specifiek aandacht besteedt aan waarden en normen. Veel mensen hebben een houding van: ‘Dat is toch vanzelfsprekend, dat doen we altijd al’. Maar wij merken dat het goed is om hier duidelijkheid in te scheppen. Dat is goed voor de leerlingen én de leerkrachten’’.
Annelies van Eijk, OBS Jan Ligthart in Den HaagDSCN7410_web

"In de Leefstijllessen leren kinderen naar zichzelf en naar anderen te kijken. Ze maken zelf afspraken over hoe ze met elkaar omgaan. Zo wordt de groep een veilige plek waarin met plezier geleerd wordt. Ook legt Leefstijl contact met de ouders. Het is van de ouders én de school. Daarom is Leefstijl voor mij dé methode."
Angelieke Carpentier,
dir. De Vrijheit in           Wijk aan Zee.

Ga naar webshop

Ga naar online catalogus

Download proeflessen

Download proeflessen

Aanmelden voor nieuwsbrief

Aanmelden voor nieuwsbrief